Aalborg

Dødsfald

‡Thurid Stormoen Pedersen, Lyngholmsvej 6A, Aalborg, 87 år. Thurid Stormoen Pedersen var født i Oslo og flyttede efter læreruddannelsen i 1949 til Aalborg, hvor hun giftede sig med lærer Harald Pedersen. De arbejdede begge i en årrække på Poul Paghs Gades Skole. I 1952 fik de datteren Aase og i 1953 sønnen Stein. Udover lærergerningen var Thurid leder for en gruppe handicapspejdere. I 45 år var hun engageret i Sct. Georgs Gilderne. Her blev hun i 1965 optaget som gildebroder, i 1967 blev hun væbner og i 1972 ridder. I 1970'erne var hun i fire år gildemester. Herefter var hun aktiv i grupperne. Thurid havde altid et meget gæstfrit hjem og var afholdt af rigtig mange venner, kolleger og gamle elever. Børnebørnene Frederik og christoffer var der også altid rigelig tid og plads til. Thurid holdt af norske traditioner og fejrede altid den norske nationaldag 17. maj. Desuden holdt hun af at være i sommerhuset i Løkken. Hun fik også tid til at spille bridge, gå i teatret og til koncerter. Thurid Stormoen Pedersen efterlader datteren Aase og sønnen Stein, børnebørnene Frederik og Christoffer samt Christoffers forlovede Johanne.