Bindslev

Dødsfald

Johannes Jensen

Johannes Jensen

‡Johannes Jensen, tidligere tømrermester, Tannisbugtvej 83, Tversted, 76 år. Johannes Jensen var født i Tuen og var ud af en søskende flok på seks. Efter tømreruddannelsen i Bindslev var han soldat i Randers, hvor han opnåede at blive sergent. I 1959 købte han tømrerforretning i Tversted, og det var her, han fik sit primære virke i 39 år. I 1960 blev han gift med Inga, der flittigt levede med i tømrerfirmaets liv med bredt kendskab til kundekreds m.v. Johannes Jensen bestred med omhu et antal tillidsposter: Han var i en årrække vurderingsmand for kreditforeningen, bestyrelsesmedlem i mesterforeningen, og endelig var han med i den lokale brandstyrke i 32 år, og herfor blev han tilkendt fortjenstmedaljen i sølv. Som tømrermester havde han naturligt nok en god indsigt i mange praktiske ting. Men også det lokale foreningsliv nød godt af Johannes Jensens flid og arbejdsindsats. Han var blandt stifterne af Tversted Bjærgelaug og i en årrække bestyrelsesmedlem i Tversted Borger- og Turistforening. I det hele taget engagerede han sig meget lokalt og i særdeleshed i Tverstedområdet. På grund af sygdom tilbragte han den seneste tid på Solsiden i Sindal, hvor han fik en god og kærlig pleje. Johannes Jensen efterlader hustruen Inga og sønnen Michael med familie, som er bosat i Viborg.