Skolevæsen

Dødsfald

Ib henriksen - under et besøg på sin gamle skole for et par år siden. Foto: Lars Pauli

Ib henriksen - under et besøg på sin gamle skole for et par år siden. Foto: Lars Pauli

‡Ib Henriksen, Skolekrogen 2, Valsgaard, 70 år. Ib Henriksen var en ordholden mand. Med ham behøvede man aldrig skrive aftaler ned. Meldingen går igen, når nære venner og politiske kolleger skal sætte ord på Ib Henriksen fra Valsgaard, som døde efter kort tids sygdom. 25 år nåede han i politik - halvdelen af tiden som viceborgmester. Lige så lang tid ledede han den lokale skole i Valsgaard. Den holdt endnu til i forsamlingshuset, da han som ung lærer flyttede til Valsgaard i 1965. Her blev han boende resten af sine dage, og i byrådssammenhæng bekendte han sig til Valsgaard, hvis by- og landboliste han alle år repræsenterede. Men det var næppe helt tilfældigt, at Ib Henriksen lagde sit lod i Arne Tofts borgmesterskål. Moren, der nåede at runde 100 år, var æresmedlem hos Socialdemokraterne. Kolleger i gamle Arden Byråd fremhæver Henriksens grundighed og indsigt. Ib Henriksen mødte altid velforberedt på lokaltinge. Han havde tæft for politik. Valsgaard havde potentiale som en rigtig bosætningsby, men den manglede noget. Op til valget i 1985 aftalte man i Arden Byråd, at der ikke skulle snakkes idrætshaller. Ikke desto mindre opstod der pludselig et politisk flertal for at bygge en hal - i Valsgaard. I dag har byen såmænd to af slagsen. Borgerlisternes dage viste sig at være talte, da Arden blev en del af Mariagerfjord. Til gengæld var beslutningen om at kvitte jobbet som skoleinspektør Ib Henriksens egen. Nye reformtiltag som leg og læring og folkeskolen år 2000 fik ham til at sige stop som 61-årig, mens skolelegen stadig var god. Færdig med at gøre gavn for sin by var han nu ikke. Henriksen var med til at sikre skolens gamle lærerbolig til fælles foreningshus, og han stred bravt men forgæves for at bevare en lokal sparekassefilial i byen. Da de små biblioteksfilialer stod for at lukke skabte han sammen med et par gamle lærerkolleger en bogcafé på skolen til glæde for ikke mindst byens ældre. Valsgaard Kirke har nydt gavn af Ib Henriksens mangeårige indsats i menighedsrådet, hvis formand han var de seneste otte år. Fornyelser ved kirkedige og graverhus vidner om Henriksens nærvær også i kirkelige anliggender. Netop fra Valsgaard Kirke bisættes han mandag klokken 13. Ib Henriksen, der blev enkemand for en snes år siden, efterlader sig to sønner og seks børnebørn.