Øster Vrå

Dødsfald

‡Karen Marie Thomsen, Vrængmosevej 30, Østervrå, 74 år. Karen Marie Thomsen var født og opvokset i Vandborg sogn ved Lemvig. Efter endt skolegang uddannede hun sig som syerske og arbejdede som sådan bl.a. i Herning. Et ophold på Haslev udvidede Højskole gav hende opfattelse af en livsstil med både horisont og indhold, noget hun gerne fortalte om. Karen Marie Thomsen fik herefter job som syerske i Hadsten, hvor hun traf sin senere mand, Knud Thomsen. De blev gift i 1960 og købte et landbrug på hendes hjemegn. Tre år senere blev gården afhændet, og de flyttede til gården Holmen i Østervrå, hvor hendes livsværk som bondekone blev udøvet. Karen Marie Thomsen har altid været en stor støtte for sin mand, ikke mindst i deres erhverv, hvor alle beslutninger blev taget i fællesskab. I 1992 blev Knud Thomsen ramt af en arbejdsulykke, og Karen Marie Thomsen måtte tage større del i arbejdet både i bedriften og i hjemmet. Alligevel blev der også tid til håndarbejde bl.a. med symaskinen. Karen Marie Thomsen var interesseret i livet omkring sig og var altid godt orienteret. Gennem årene har mange været ansat på Holmen, med hende som mellemled – altid på en god måde. Den sidste driftsleder sluttede efter 14 års ansættelse, da gården blev solgt i 2003, og familien flyttede til deres nybyggede hus i Østervrå. For Karen Marie Thomsen det afslutningen på 43 år som travl bondekone. I ægteskabet er der en datter, som Karen Marie Thomsen har været en god og opofrende mor for. De to børnebørn var hendes store stolthed. Dem havde hun glædet sig til at se vokse op. Hjemmet var også altid åbent for familie og venner – ikke mindst svigerfamilien. Karen Marie Thomsen var en trofast kirkegænger, der også tog aktivt del i arbejdet i missionshuset, ligesom hun også var frivillig i genbrugsbutikken. Da det travle landmandsliv var slut, blev der også tid til rejselivet, bl.a. til Østeuropa og Israel. Karen Marie Thomsen efterlader sin mand og datter, Anne Marie, der bor i Hammerum, samt sin svigersøn Niels og børnebørnene Anna og Sara Maria.