EMNER

Dødsfald

¿ Niels Gunnar Skovgaard (N.G.S.) Andersen, fhv. major, Ridder af Dannebrog, Skolevej 68, Nørresundby, 91 år. N.G.S. Andersen blev født i Østerbølle, 7. juni 1916. Efter skolegang på Aalestrup Realskole fik han plads på landet. I 1936 blev han indkaldt som rekrut ved 3. Regiment i Viborg. I 1942 flyttede regimentet, sammen med alle øvrige styrker i Jylland, til Fyn, for N.G.S. Andersens vedkommende til Hotel Nyborg Strand. Under opholdet overfaldt besættelsesmagten 29. august de danske soldater. Efter ildkampen blev de danske soldater interneret i to måneder på Andelsskolen i Middelfart. I oktober 1943 blev N.G.S. Andersen ansat ved DSB I Nyborg. Her havde han rig lejlighed til at videregive oplysninger om de tyske togtransporter til Modstandsbevægelsen. Han blev aktiv i Modstandsbevægelsen som rejsende våbeninstruktør i Viborg distrikt. Efter befrielsen 4. maj 1945 gjorde N.G.S. Andersen tjeneste ved Parkkommando 1, der forestod den endelige oprydning efter besættelsesmagten. Herefter blev han udstationeret med Den Danske Brigade i Tyskland. I perioden 1946-67 var N.G.S. Andersen tjenestegørende ved 3. Regiment/Prinsens Livregiment. Her kendte familie, venner og kolleger ham som en livsglad og energisk mand. Han var kærlig og aktiv i rollen som far, bedstefar og oldefar. I sin fritid nød han udendørslivet, både når han passede sin mønsterhave, og når han svingede fiskestangen ved én af de mange jyske åer. Han var medstifter af Prinsens Livregiments Lystfiskeriforening, idet han fik omdannet Mov Sø på Finderup øvelsesterræn til en fin ørredsø. I 1966 blev han udnævnt til major og i 1974 til Ridder af Dannebrogsordenen. Fra 1967 og indtil sin pensionering i 1978 var N.G.S. Andersen tjenestegørende som materielofficer ved Dronningens Livregiment i Nørre Uttrup. I 2003 kunne han fejre krondiamantbryllup med sin elskede hustru Olga, som han fik tre børn og 67 gode år sammen med, inden han mistede hende i 2005. Han satte en ære i at passe både Olga og sig selv i egen bolig til det sidste.