Aalborg

Dødsfald

‡ Bendt Mortensen, pensioneret ingeniør, Thulebakken 4, 1. sal stue 25, Aalborg, 74 år. Han var født i Horsens, hvor han også blev udlært snedker. I 1952 mødte han Lissie Jensen, og parret blev gift i 1957. Da Lissie var færdiguddannet sygeplejerske, læste Bendt videre på ingeniørskolen i Horsens. Som nyuddannet ingeniør rejste Lissie og Bendt til Aalborg, hvor Bendt efter stillinger i andre ingeniørfirmaer kom til Rambøll & Hannemann. Her arbejdede han med forskellige projekter, med særlig interesse for projektering af store kraftværker. Han var beskæftiget med Vendsysselværkets sektion tre, da sygdom satte en stopper for hans arbejdsliv. De seneste år af Bendt's liv var præget af gradvis tiltagende sygdom. I den svære periode skabte specielt børnebørnene glæde i Bendts liv. Ved mindesammenkomsten efter bisættelsen talte Bendt's ældste søn Kim om tre meget karakteristiske træk hos sin far: Vilje - at gennemføre det, man havde sat sig for. Det kan godt være, det er svært, men så må man arbejde hårdere. Det kan også godt være, at man ikke har forudsætningerne, men man ved det jo ikke, førend man har prøvet. Tusindkunstner - at kunne gå ved en å i sit fisketøj, at kunne deltage i kongresser i smoking. At kunne lappe en cykel, at kunne lave to biler om til én, der duer. At kunne bygge sit eget hus, at kunne bygge et stort kraftværk.. At kunne lave et vindue til et udhus, at kunne bygge en reol. At kunne male et billede, at kunne bygge en model. At kunne smøre to halve med leverpostej, at kunne lave en finere middag. At kunne lave tre drenge, to med præcis otte års mellemrum. Holdepunkt - at være der, når man har brug for det; at være synlig uden at dominere; at udvise en fantastisk ro; at andre lytter, når man siger noget, og at guide uden at man opdager, hvem der styrer. Bendt efterlader sig sin kone Lissie Mortensen og sine tre sønner Kim, Steen og Tom samt svigerdøtre og børnebørn