Tranholm

Dødsfald

‡Aage Tranholm, Biersted Plejecenter, 89 år. Han var født og voksede op i Vadum. Som 14-årig kom han ud at tjene og var flere steder. Gennem en årrække var Aage Tranholm ansat på Centralgården. Siden var han murerarbejdsmand en del år. De seneste 10 år, til han gik på pension, var Aage Tranholm ansat hos Aabybro Kommune. I 1941 blev Aage Tranholm gift med Mary, som også var fra Vadum , og som han havde kendt næsten altid. En kort periode boede de i et hus i Biersted, indtil de købte et mindre landbrug, ligeledes i Biersted, som de siden ombyggede, byggede til og renoverede gennemgribende. Foruden Aage Tranholm passede sine forskellige arbejdspladser, drev parret landbruget og havde desuden en del dyr, bortset fra de sidste år på ejendommen, som i over 60 år dannede ramme om parret, som udvidede familien med fem børn. Gennem årene var parret en del af en stor vennekreds. Aage Tranholm var en udadvendt og selskabelig mand med en vågen interesse for politik, samfundet og sociale sammenhænge og forhold og fulgte altid godt med i tingene. Således var han aktiv i SIDs bestyrelse og sad i en længere årrække i Socialdemokratisk Vælgerforening. Overalt hvor Aage Tranholm færdedes, var han kendt for tjenstvillighed og sin imødekommende hjælpsomhed. Hans interesse for sport holdt sig gennem hele livet og han fulgte næsten til det sidste godt med i sport på TV. I en del år tog parret med stor fornøjelse på busture. Da det blev for besværligt for parret at bo på ejendommen, fik de en bolig i Nørhalne. Men da Aage Tranholm efter et halvt års tid brækkede sin hofte, kom han efter sygehusopholdet på plejehjem, hvor han fik selskab af sin ægtefælle et halvt år senere. Gennem de seneste måneder blev Aage Tranholm svagere. Foruden sin ægtefælle efterlader han børnene, Bent i Give, Tove i Vodskov og Frode, Knud og Ole i Aalborg, samt svigerbørn, tolv børnebørn og tretten oldebørn.