Dødsfald

‡Peter Bojesen, Stormgade 17, Dronninglund, 89 år. Peter Bojesen kom tidligt ud at tjene på landet. Han arbejdede også i Storskoven og senere som murerarbejdsmand, hvor han blandt andet var med, da funktionærboligen til Dronninglund Sygehus blev bygget. Han blev i 1948 gift med Mie, og efter at have boet kort tid i lejlighed i Dronninglund købte de Skovly på Thorup Hedevej. Som husmand deltog han gerne i Husmandsforeningens arrangementer. Skovly blev ændret meget i løbet af de næste 45 år. I begyndelsen var der både heste, køer og grise, men det var grisene, som parret i fællesskab satsede på de sidste år. Der blev købt mere jord, bygget nye grisestalde, og Peter Bojesens håndværkerevner blev taget i brug, når stuehuset skulle bygges om i flere omgange, da der efterhånden kom tre piger, Tove, Birthe og Lisbeth. Samtidig med at landbruget skulle passes, var Peter Bojesen kontrollør på hotellet i Dronninglund. Der var han med til mange baller og juletræsfester, og i forbindelse med Hjallerup Marked passede han på hotellets telt om natten. Derudover kørte han mælketur og arbejdede som skraldemand hos sin far. Senere overtog han sin fars forretning med renovationskørsel i Dronninglund. Det forgik først med hestevogn, men senere med traktor og lukket vogn indtil kommunen overtog det. Herefter fortsatte han med storskrald. For 12 år siden flyttede Mie og Peter Bojesen til Stormgadecentret i Dronninglund. Her blev der tid til at plante blomster i haven, og de blev passet med omhu. I en periode var han formand for beboerforeningen, som arrangerede sammenkomster og udflugter for beboerne. Der blev også tid til mange bilture ud i det blå, især en tur gennem Storskoven var populær. Han kendte skoven godt og kunne nyde de forskellige årstider. Peter Bojesen nød til det sidste sine naboer, venner og familie, som nu også tæller seks børnebørn og et oldebarn. Derudover har Annemette, deres dagplejebarn, der kom til at høre til familien, sammen med sin familie spredt meget glæde med deres besøg. Peter Bojesen, der var meget vellidt, omsorgsfuld og hjælpsom, efterlader sin hustru, tre børn, seks børnebørn og ét oldebarn.