Godthåb

Dødsfald

‡ Mona Vadsager, Vellingshøjvej 335, Hjørring, 91 år. Mona Vadsager var født og opvokset i Frederikshavn som nummer fire i rækken af fem søskende. Som ung hjalp hun i flere år til i sit hjem på grund af moderens sygdom. I 1937 blev hun gift med Henry Vadsager, og parret boede en kort tid i Kvissel, men blev derefter bestyrerpar på et par gårde i udkanten af Hjørring. Efterfølgende købte de Højene Møllwe, hvor de var indtil 1946, da de erhvervede ejendommen Godthåb i Skibsby. Selv om det kun var et mindre landbrug, var den dog stor nok til at brødføde familien, og det var ikke nødvendigt for nogen af ægtefællerne på noget tidspunkt at tage arbejde uden for hjemmet. Efter Henrys død i 1969 tog Mona kørekort, og hun nød at kunne bevæge sig rundt uden at være afhængig af andre. Hun var et rart og venligt menneske, der var åndsfrisk og fulgte med i alt til det sidste. Hun dyrkede selv sine grøntsager, og hendes blomster blev passet med kærlig hånd. Hun var god til alt håndarbejde og var med i en kaffe- og strikkeklub, hvor hun samledes med sine venner for at dyrke deres fælles interesser og det sociale sammenhold. Mona Vadsager, der efter eget ønske døde i sit hjem, efterlader tre døtre og svigersønner, Sonja og Niels i Asdal, Lena og Steen i Ø. Bagterp samt Greta og Benny i Højene. Desuden efterlader hun otte børnebørn og et større antal oldebørn.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk