Gistrup

Dødsfald

Erik Nyholm Dencker, fhv. malermester, Nygårdsvej 26, Gistrup, 82 år. Erik Dencker blev i 1948 medejer af sin far Axel Denckers firma, hvor han havde stået i lære som bygningsmaler, skiltemaler og autolakerer. I 1949 tog han mesterprøve som forberedelse til endelig overtagelse af firmaet, Axel Dencker & Søn, der i begyndelsen lå på Hadsundvej, men i 1971 flyttede til Mineralvej 13 i Aalborg. Da var Erik Denckers to sønner, Peter og Preben, netop kommet med i firmaet, som de som tredje generation overtog, da deres far gik på pension. Firmaet kom da til at hedde Dencker & Sønner. Erik Dencker var født i Nørresundby, men voksede op på Kovshøjsvej i Vejgaard. I 1945 blev han gift med Lilian, og parret kom til at bo på Hadsundvej, hvor de tre børn voksede op. For 22 år siden flyttede Lilian og Erik Dencker til Gistrup. For otte år siden døde Lilian Dencker. Parret elskede at rejse og foretrak så klart campingferierne rundt om i Europa. Erik Dencker havde en anden stor interesse, nemlig sang, og i 25 år var han formand for Vejgaard Sangkor, det senere Aalborg Mandskor. Desuden havde han talent for at male billeder, og ikke mindst efter at være gået på pension nød han timerne ved staffeliet. Også rollen som far, bedstefar og oldefar udfyldte han på bedste vis og så altid frem til samvær med de yngre generationer. Det sidste par år var Erik Denckers helbred svigtende, og i begyndelsen af marts måtte han flytte til plejecentret Skovbrynet i Gistrup, hvor han blev glad for at være og fortsat kunne sprede glæde med sit gode humør. Erik Dencker efterlader datteren Inger i Frederikshavn og to sønner, Peter i Aalborg og Preben i Kongerslev, seks børnebørn og ni oldebørn.