Reklamebranchen

Dødsfald

‡Hardy Nielsen, Norgesvej 23, Løkken, 82 år. I 1958 startede Hardy Nielsen a-reklame i Aalborg, og det gik stærkt allerede fra starten. Bureauet voksede sig hurtigt stort, og kunderne kom til fra hele landet. I 1965 besluttede Hardy Nielsen, at a-reklame skulle placeres mere geografisk tilgængeligt, og da en af de største kunder, A/S Kaj Neckelmann, var fra Silkeborg, var valget naturligt. Under Hardy Nielsens dygtige ledelse blev a-reklame et af Jyllands mest markante reklamebureauer. Hans flair for markedsføring, kombineret med stædighed og en evne til at ansætte talenter, gjorde bureauet helt specielt. Hardy var højt respekteret, både i reklamebranchen, men også af kunder og medarbejdere. Bag hans temperament og bestemte fremtoning bankede et meget varmt hjerte. Ingen af dem, der kom tæt på ham, måtte have det dårligt, og han var altid klar med et godt råd og en hjælpende hånd. Hardy Nielsen var med til at skabe mange store kampagner på Lillehøjvej i Silkeborg. Kunderne var bl.a. Jyske Bank, Ekko Sko, A/S Kaj Neckelmann, VitaVrap, Lysbro Fabriker (nu Fiskars), Bilernes By og en række kendte tekstilvirksomheder fra Herning-området. I 1990 solgte Hardy Nielsen reklamebureauet i Silkeborg, rykkede teltpælene op og flyttede til Løkken. Her havde han en sommerresidens med helårsstatus, og her skulle han nyde sit otium. Helt i ro kunne han naturligvis ikke holde sig, så han blev bestyrelsesmedlem i Bræmer Tryk. Han elskede naturen, og hver dag gik turen til stranden og fiskerbådene, hvor der blev hentet fisk. I Løkken havde Hardy mulighed for at udnytte sit gode håndelag for at tømre og snedkerere, hvilket i høj grad også kom børn og børnebørn til gode. Hardy Nielsen efterlader sin hustru Grete, som var hans livline gennem hele tilværelsen og især i de sidste, svære år. Sammen har de to døtre, syv børnebørn og fire oldebørn.