Gærum

Dødsfald

Inga Levorsen, Plejecentret, Abildvej, Frederikshavn, 82 år. Inga Levorsen var født i Lendum på gården Hedelund. Hun var den ældste af tre søskende, og som ung pige kom hun ud at tjene og var et par steder, inden hun kom i sylære i Frederikshavn. I 1947 blev hun gift med Harry Levorsen, der var uddannet tømrer. De kom til at bo i Gærum de første par år, inden de sammen med deres lille søn flyttede til Sindal og sammen etablerede egen virksomhed, Sindal ny Tømrer og Maskinsnedkeri. Her blev familien forøget med tre piger. Parret var på flere områder meget engagerede og aktive i det kristelige arbejde, som på alle måder kom til at fylde meget i deres liv. Inga Levorsen var i mange år med i søndagsskolearbejde i Sindal, ligesom hun var med til at oprette FPF og senere FDF. Parret åbnede deres hjem som øvested for Kristeligt Sangkor med Harry Levorsen som dirigent. På alle måder støttede Inga Levorsen altid sin mand meget loyalt. Inga Levorsen, der var i besiddelse af betænksomhed og altid parat til at støtte og hjælpe, tænkte altid først på andre. Og hun glædede ofte syge og ensomme med besøg. Hun var familiens absolutte samlingspunkt og tog meget gæstfrit imod alle, der kom i hjemmet. Parret solgte i 1976 virksomheden og flyttede til Bangsbovej i Frederikshavn. Harry Levorsen blev ansat som organist ved Bangsbostrand Kirke, og Inga Levorsen blev kirketjenerafløser og medhjælper ved kirkens børnekor. For mere end tolv år siden blev hun tiltagende mærket af Parkinson Syge tillige med knogleskørhed. Derfor måtte hun tilbringe de sidste måneder på plejehjem. Foruden sin mand, efterlader Inga Levorsen børnene, Per, Lene, Rita og Lis, samt svigerbørn, 10 børnebørn og otte oldebørn.