Hvalpsund

Dødsfald

¿ Elsebeth Jensen, Sundvej 75, Hvalpsund, 55 år. Hun var født i Hvalpsund og havde sin skolegang på Lovns-Alstrup skole. Efter skolegangen arbejde hun som ung pige i huset bl.a. hos Købmand Vinde i Hvalpsund, hun var også på ungdomsskole i Salling. I 1972 blev hun gift med Leif Jensen, hvorefter hun var hjemme og passede børnene og syede samtidig garn for Hvalpsund Net som hjemmemontør. Sammen med sin mand byggede de i 80¿erne P-grillen i Hvalpsund og forpagtede samtidig Hvalpsund hallens cafeteria i nogle år. Senere kom hun tilbage til Hvalpsund Net, hvor hun arbejde i fletteriet. Elsebeth Jensen har i en del år været ramt af sygdom og har derfor ikke været på arbejdsmarkedet. Hun var kendt for sit gode humør, og hun holdt meget af at være hjemme og passe hjem og familie. Hendes et og alt var hendes børnene, som hun holdt meget af. Hun efterlader sig sin mand, fire børn med svigerbørn og otte børnebørn.