Dødsfald

Martin Gaardbo Thomsen

Martin Gaardbo Thomsen

‡Martin Gaardbo Thomsen, Østergade 54, Hjørring, 73 år. Martin Thomsen var født i Tidselbak ved Børglum som søn af Krista og Thomas Thomsen og var nummer to i rækken af syv søskende. Efter at være gået ud af folkeskolen tjente han en tid som karl ved forskellige landbrug, og han har også prøvet at grave tørv i Norge. Værnepligten aftjente han som soldat ved Bornholms Værn og kom derefter på Malling Landbrugsskole. Efterfølgende kom han ind på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, hvorfra han blev agronom i 1962. I 1967 afsluttede han et licentiatstudium i fagene dyrefysiologi som hovedfag plus to bifag. Han arbejdede eller studerede videre på Landbohøjskolen indtil 1988, hvor hans afdeling flyttede til Foulum Forsøgscenter under Aarhus Universitet. Martin Thomsen, der var ugift, boede i mange år i Viborg, men flyttede til Hjørring, da han blev syg. Han har rejst meget, ikke kun privat, men i høj grad også tjenstligt for at holde forelæsninger eller for at udveksle erfaringer med andre forskere inden for faget. Martin Thomsen gik på pension i 2001. Han efterlader sine seks søskende, der er spredt over det ganske land, samt sine søskendebørn.