Klarup

Dødsfald

Robert Aage Jensen

Robert Aage Jensen

‡Robert Aage Jensen, tidligere overværkmester ved FMKs hovedværksted på Flyvestation Aalborg, Kærløbervej 6, Klarup, 87 år. Robert Aage Jensen var født i Skørping, men rejste som ung til Silkeborg, hvor han blev uddannet automekaniker. Senere blev han flymekaniker på Flyvestation Karup. I 1952 blev han tilbudt at deltage i grundlæggelsen af Flyvematerielkommandoens nye Hovedværksted Aalborg, og her gjorde han tjeneste som civil tjenestemand, indtil han blev pensioneret i 1989. Undervejs modtog han Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet og blev udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen. I Silkeborg traf han Edith. De blev gift og fejrede krondiamantbryllup i 2008. Robert Aage Jensen var en handyman med gode tekniske evner og indsigt, der gjorde, at familie og venner altid kunne regne med hans hjælp og gode råd. I 1970 flyttede han og hustruen til Klarup, hvor han som medbygger i weekender og aftener lavede en meget stor del af deres fremtidige hjem. Personligt bredte hans fritidsinteresser sig over lystsejlads, bådebygning, jagt, fiskeri, naturen, billedskæreri, stenslibning, bogbinding m.m. De senere år har han dog af helbredsmæssige grunde måttet skrue ned for mange af disse aktiviteter. Robert Aage Jensen efterlader hustruen Edith, to børn, to svigerbørn, fire børnebørn og fire oldebørn.