Dødsfald

Aksel LUnd

Aksel LUnd

‡ Aksel Lund, Jernbanestien 31, Kongerslev, 90 år. Aksel Lund blev født og voksede op på Stensgård i Gudum og var den længstlevende af otte søskende. Han arbejdede som chauffør hos vognmand Holger Pedersen i Gudum, indtil han i 1953 fik sin egen vognmandsforretning i Blenstrup. Samme år blev han gift med Else, og i 1958 overtog parret Elses barndomshjem, Kærly i Komdrup, hvor de drev landbrug. Samtidig arbejdede Aksel i Kaj Børge Andersens foderstofforretning i Kongerslev og fra 1954 var han i mange år chauffør for BP i Terndrup. I 1985 flyttede Else og Aksel til Myrtevej i Kongerslev, hvor de havde mange gode år, indtil de i 2007 flyttede i ældrebolig på Jernbanestien. Aksels store interesse var gymnastik og foreningsliv. Siden han som ung blev delingsfører fra Ollerup Gymnastikhøjskole og indtil for få år siden, har han ledet gymnastikhold. Han var aktiv gymnast hele livet. I 1952 deltog han i De olympiske Lege i Helsingfors som en af lederne på Danmarks opvisningshold. I over 25 år var han formand for Østhimmerlands Gymnastikforening, hvor han var med til at oprette Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum og Haverslev Idrætsefterskole. Også i pensionistforeningen og ældrerådet i Sejlflod kommune, har han ydet en indsats. Så længe han kunne, var Aksel altid parat til at tilbyde en hjælpende hånd til familie, naboer og venner. Aksel var en aktiv, beskeden og gæstfri mand med et positivt syn på sine medmennesker og sin omverden. Han efterlader sin kone, tre børn og fire børnebørn.