Fjerritslev

Dødsfald

‡Morten L. Nymann, Kløvermarken 10, Fjerritslev, 44 år. Morten Nymann var født i Roskilde, og han gik i 1. klasse i Glostrup. I 1972 flyttede hans forældre til Grønland, og her gik han i skole til 1978. Forældrene bode først i Frederikshåb, senere i Holsteinsborg og de boede den sidste tid af Grønlandsopholdet i Christianshåb. I 1978 flyttede familien til Mjallerup ved Løgstør, og Morten kom til at gå i skole i Løgstør. Fra 1981 til 1983 var han elev på Han Herreders Ungdomsskole, hvor han tog 9. og 10. klasse. Han var en meget god elev, der var afholdt af såvel kammeraterne som lærerne. Han var en dygtig sportsmand og en god kammerat. Efter ni måneders militærtjeneste i Skive kom Morten i lære hos Martin Kjeldgaard i Korsholm, hvor han blev udlært tømrer i 1987. I 1988 startede han hos Falck i Fjerritslev, og her tog han en flot eksamen som ambulanceredder, og han var sikkerhedsrepræsentant ved Falck i hele Nordjylland. Ved sin død var han faglig sekretær ved 3F i Fjerritslev. Morten Nymann var politisk interesseret, og han har været formand for Socialdemokraterne i Fjerritslev. I 1992 blev han gift med Dorte Sørensen fra Fjerritslev, og de boede først i Søndergade i Fjerritslev, senere byggede Morten og Dorte et nyt hus på Rugmarken i Fjerritslev, og en kort tid boede de i Algade i Fjerritslev, mens de moderniserede deres nuværende hjem på Kløvermarken. Dorte og Morten havde opbygget en meget stor omgangskreds i Fjerritslev. I sin fritid var Morten en ivrig jæger, og i fællesskab var familien ivrige campister, og de har camperet mange steder i udlandet, og de holdt af at campere i Danmark. Morten dyrkede desuden en del sport, bl.a. surfede han i Limfjorden. Dorte og Morten har to plejebørn fra Ungarn, og de har haft et rigtig godt hjem. Morten Nymann mistede livet ved en tragisk ulykke på landevejen mellem Aggersund og Skerping. Han efterlader hustruen Dorte, sine to børn, sin mor og to søstre og sine svigerforældre i Fjerritslev.