Dødsfald

‡Erling Hulgaard, fhv. fiskeriråd, Risskov/Malaga, 79 år. Erling Hulgaard var født i Risskov. Han kom med en praktisk erhvervsuddannelse efter afslutningen af HD-studiet fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1964 ind i diplomatiet og blev af det daværende Fiskeriministerium udsendt til tjeneste som fiskeriråd og konsul ved Generalkonsulatet i New York - en post, han bestred i 27 år. Han var tillige sideakkrediteret i Canada og havde også specialopgaver i Mellem- og Sydamerika. Efter postens nedlæggelse i 1991 var han medarbejder i ministeriet i København - det senere Fødevareministerium, hvor han varetog forskellige specialopgaver, f.eks. behandlingen af tilskudsansøgninger til og opsynet med en række fiskeriprojekter i Rusland og Baltikum under ministeriets bilaterale støtteprogrammer for disse lande. Han blev pensioneret fra Fødevareministeriet i 1998. Erling Hulgaard var gift med operasangerinden, Inga Hulgaard, f. Thomsen. Parret havde en datter og en søn, som begge bor i USA. Efter hustruens død for nogle år siden flyttede Erling Hulgaard til Malaga i Spanien, hvor han tilbragte sine sidste år, men stadig opretholdt forbindelse til mange af de kontakter i hele verden, som han havde skabt gennem sit liv. Erling Hulgaard var Ridder af Dannebrog og endvidere dekoreret med den islandske Falkeorden for sine gode kontakter til Island.