EMNER

dødsfald

‡ Poul Kjærgaard, Tofthøjvej 13, Storvorde, 83 år. Poul Kjærgaard var født i Storvorde, hvor hans far var skrædder, og Poul lærte således skrædderfaget som ganske ung. I 1951 blev Poul gift med Martine, og de bosatte sig i huset på Tofthøjvej. Her kom de fem børn til verden, og Poul og Martine levede et travlt og virksomt liv. Poul var en særdeles aktiv mand. Han var med til at starte FDF i 1944, og FDF har været Pouls hjertebarn i alle årene. Han var med i alt, hvad der skete i kredsen, og gjorde et stort stykke arbejde, skånede aldrig sig selv, og var altid parat med en hjælpende hånd, og alle husker hans store lagkager, når der var arrangementer. Poul og Martine var begge med i KFUM og K, og her var Poul formand i en årrække, ligesom de var meget aktive inden for Indre Missionssamfundet i Østhimmerland, hvor de ofte holdt møder. Gennem mange år gjorde Poul også en stor indsats i Hjemmeværnet. Poul var meget interesseret og engageret i livet i sin fødeby. Han var med i Storvorde vandværk i over 50 år - og heraf en lang årrække som kasserer, ligesom han var medlem af menighedsrådet i Storvorde i mange år. Pouls have afspejlede også hans store interesse blomster. Han har lavet mange dekorationer og kranse til glæde for blandt andet FDF, og advendtskransene til kirkerne i Sejlflod og Storvorde var Pouls ære hvert år. Poul var en meget kendt og afholdt person i Storvorde, og han havde i sin tid som postbud og som graver ved Storvorde Kirke berøring med mange mennesker. Det var en stor ære for ham, da han blev udnævnt til æresborger i byen. Poul var et familiemenneske og en børneven, og han og Martine skabte et rigt liv for deres fem børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn,