Gudumholm

Dødsfald

‡Karl Anker Jensen, Kildeparken 1, Gudumholm, 82 år. Karl Anker Jensen var født i Gudumholm og levede det meste af livet der. Som ung blev han ansat ved Pindstrup Mosebrug, men kom som 18-årig i lære som malersvend, et fag han lige siden har bestridt med flid, dygtighed og akkuratesse. Efter læretiden var han ansat hos forskellige malermestre og sidst hos Carsten Sørensen, Mou. I 1953 blev han gift med Ella, og de bosatte sig i huset på Parallelvej i Gudumholm, som blev rammen om deres hverdag i mange år, og hvor de tre børn blev født. Karl Anker var meget sportsinteresseret og så de fleste kampe på Gudumholm stadion, og var helbreder ikke til at stå på banen, og hans barnebarn skulle spille, sad han gerne i sin bil og så på. Den lokale idrætsforening havde også meget glæde af Karl Ankers interesse for klubben, idet han var fast mand til at kridte banerne, så længe helbredet tillod det. I sine unge dage cyklede Karl Aage til Aalborg og fik undervisning i harmonikaspil, og det blev en af hans store fritidsinteresser i rigtig mange år, når han sammen med Herold Pedersen og Aase fra Sejlflod spillede til mange baller, juletræsfester og private fester. Carl Anker var dygtig med hænderne og ordnede deres eget hus perfekt, men også børnene havde glæde af hans flid og dygtighed. I huset var Carl Ankers domæne altid urtehaven, hvor han satte en ære i at dyrke en masse grøntsager, mens Ella passede blomsterhaven. Carl Anker var ikke meget for at rejse, men børnebørnene var hans et og alt, og han var tilpas, når de kom på besøg. Da helbredet begyndte at svigte, flyttede ægteparret i 2005 til en mindre lejlighed på Kildeparken, og også her faldt de godt til. Carl Anker døde på Aalborg Sygehus efter kort tids sygdom. Han efterlader sin hustru Ella, børnene Annette, der bor i Gug, Hanne og hendes mand Frank, der bor i Storvorde, og Erik Bo og hustruen Helle, der bor i Gudumholm, samt fem børnebørn og et oldebarn.