Aalborg

Dødsfald

‡Ingemann Jørgensen, tidligere landssekretær, Gundorflund 22 B, st. tv., Aalborg, 94 år. Sømandsmissionen nød i en meget lang årrække godt af Ingemann Jørgensens indsats på adskillige områder, og han blev gennem sit virke kendt i det ganske land og i Grønland varmt påskønnet for sit engagement og initiativ, der resulterede i etableringen af fem grønlandske sømandshjem. Med hustruen Inga fik han et kærligt og indholdsrigt ægteskab, der kom til at vare i godt 70 år, idet parret i juli i år kunne fejre jernbryllup. Det var i 1935 på Horne Højskole, at de to traf hinanden. Da de tre år senere giftede sig, overtog de ledelsen af Vesterø Sømandshjem på Læsø. Senere kom de til at lede sømandshjem i Kerteminde, Kolding og Aalborg. Men også Frederikshavn Sømandshjem var parret omkring – omend kun i krigens sidste 10 måneder, som imidlertid blev en dramatisk tid, da sømandshjemmet var central for bl.a. al persontrafik og post fra Nordjylland til Sverige. Parrets indsats her blev husket, da Mindelunden i Aalborg blev indviet, og Ingemann Jørgensen blev opfordret til at holde indvielsestalen på modstandsfolkenes vegne. De mange oplevelser, der havde knyttet sig til livet som leder af sømandshjemmene, delte Ingemann Jørgensen gerne med andre, og i årenes løb blev han gang på gang bedt om at komme ud i diverse foreninger mm som foredragsholder. Det var en opgave, der i endnu højere grad kom til at præge hans hverdag, efter at han i 1968 blev udpeget som landssekretær for Indenlandsk Sømandsmission, og som sådan fortsatte han til pensioneringen i 1983. Også adskillige tillidshverv inden for missionen påtog Ingemann Jørgensen sig. Han var i mange år formand for Søfartsskolen i Svendborg og for støtteforeningen Broderkredsen på Havet. Sit engagement delte han med sin hustru, også det politiske, og begge fulgte – selv op i deres høje alder - de daglige folketingsdebatter på DR2 – med særlig opmærksomhed, når barnebarnet, folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen befandt sig i salen. Men også den øvrige familie fulgte Inga og Ingemann Jørgensen altid i tanke og forbøn. Ingemann Jørgensen efterlader sin hustru, fire børn, fire svigerbørn, ni børnebørn og 18 oldebørn.