EMNER

Dødsfald

¿Henry Lauritsen, ¿Foldsted¿ Ålborggårdvej 54, Østervrå, 75 år Henry Lauritsen var født og opvokset på en ejendom ved Bording. Som ung kom han ud at tjene og militærtjenesten blev aftjent i Viborg og Tyskland, hvorefter han havde et ophold på Tommerup Højskole, hvor han mødte sin kommende kone Lis fra Østervrå. Parret blev gift i 1956 og overtog ejendommen ¿Højbak¿ ved Lendum. Efter nogle år købte ¿Foldsted¿ ved Østervrå, hvor de har boet siden. Den lille familie kom også til at omfatte seks børn, som voksede op i et trygt og godt hjem. I 1982 solgte Henry Lauritsen sine malkekøer, og fik job som kirkegårdsmedhjælper på Østervrå Kirkegård, hvor han var i seks år, siden ved Hørby Kirke, hvor han var graver i fjorten år. Han var meget afholdt og respekteret for sit arbejde. Henry Lauritsen var uddannet delingsfører og har undervist flere gymnastikhold i Østervrå. Senest stod han for et hold med stavgang og var fast afløser som instruktør på seniormotionsholdet i GF77 Østervrå. Netop denne forening stod hans hjerte nær, idet han var en af initiativtagerne til foreningens grundlæggelse i 1977, og for denne indsats blev han ved foreningens 25 års jubilæum i 2002 udnævnt til æresmedlem. Han var i alle årene engageret i kirkeligt arbejde. I mange år var han søndagsskoleleder i Langodde Missionshus. Han var ligeledes en god sanger var i mange år kirkesanger ved Hellum Kirke, ligesom han i flere år sang i mandskoret ¿Kredsgutterne¿, og som pensionist kørte han hver torsdag møbler for Blå Kors Sæby. Henry Lauritsen var udadvendt og havde en stor berøringsflade. Han var i sin fremtræden beskeden, men altid åben og klar til at tage del i lokalsamfundets aktiviteter. Han var et positivt og varmt menneske. Han efterlader sin kone Lis, børn, svigerbørn og børnebørn.