Hobro

Dødsfald

Ellen Buus Christensen, Plejehjemmet Højgården, Farsø, 86 år. Ellen Buus Christensen var fra en gård på Øster Hornumegnen. Som 17-årig kom hun på højskole, men blev kaldt hjem for at varetage husmoderpligterne, da hendes mor døde og indtil hendes far giftede sig igen flere år senere. Midt i 50’erne var hun ansat som økonoma ved Farsø Sygehus, og i 1957 blev hun gift med vognmand Niels Chr. Christensen fra Strandby ved farsø. mens familiens børn voksede op passede hun virksomhedens regnskaber. Derudover var hun meget aktiv og foretagsom i hus og have, hvor hun dyrkede blomster og bær, som hun solgte ved vejen. Hendes blomsterinteresse førte også til udlandsrejser, hvor hun blandt andet besøgte de store tulipanmarkeder i Holland og studerede orkideer. Hun engagerede sig meget i lokalsamfundet og ønskede altid at være orienteret, udvekslede synspunkter og deltog i debatten. Hun var medlem af Strandby Menighedsråd og var en tid kirkeværge. For en halv snes år siden bosatte Ellen Buus Christensen sig i farsø, og i de seneste år har begge ægtefæller boet på Højgården. Ellen Buus Christensen efterlader sin mand, en datter en søn og tre børnebørn.