Brovst

Dødsfald

‡Niels Klemmen Christensen, Østergade 18, Fjerritslev, 93 år. Klemmen Christensen var født i Gøttrup Strand. Efter syv år i folkeskolen tjente han på forskellige gårde, inden han i 1941 blev gift med Signe Nielsen fra Trustrup, og de overtog hendes fødehjem. De drev gården med stor flid og interesse, og de foretog gennem årene mange forbedringer. Dyrene havde Klemmen Christensens store interesse, især det sortbrogede kvæg. Han gik meget op i avlsarbejdet, og gennem årene høstede han stor anerkendelse rundt på dyrskuer. Hans store interesse for dyr var også medvirkende årsag til, at han først fik traktor i begyndelsen af 1960'erne. Da han blev 66 år gammel, solgte han gården, og Signe og Klemmen Christensen bosatte sig i Østergade i Fjerritslev. Her fik de mange gode år sammen. Klemmen var fysisk aktiv, og han dyrkede svømning i pensionistklubben, og han var altid rede til at give børnene en hjælpende hånd. "I kan bare ringe, så kommer jeg", var hans stående svar. Klemmen Christensen holdt sig godt orienteret om alt, hvad der foregik, og han læste meget, især da han fik tid i Fjerritslev. Han var en god fortæller, og han holdt især af at fortælle om de svære tider under anden verdenskrig og om den svære efterkrigstid. Han var også musikalsk, og han spillede violin. Han var ikke selvhøjtidelig. Et af hans valgsprog var: Det gør ikke noget, at de griner af en. Det er først, når de ikke griner længere, at det er alvorligt. Han havde ikke offentlige erhverv, men han havde sine meninger, som han ikke var bange for at holde fast ved. I 68 år var han gift med Signe, og de skabte et godt hjem for deres børn, og de nåede at holde krondiamantbryllup sammen. De sidste par år boede Klemmen Christensen på Solgården. Han efterlader Signe, en datter i Ikast og en søn i Brovst samt børnebørn og oldebørn.