Langholt

Dødsfald

‡Johan Kristian Kristensen, Kastanievej 6, Aabybro, fyldte 97 år en ugestid før sin pludselige død. Kristian Kristensen, var født i Dronninglund, men flyttede tidligt i barndommen til Thise, hvor han voksede op. Det lange arbejdsliv, som Kristian Kristensen fik, tog sin begyndelse, da han som 10-årig kom ud at tjene. I 1933 blev Kristian Kristensen gift med Astrid, der var fra Pandrup. De blev fodermesterpar på Langholt Hovedgård og senere på Stenumgård i Aabybro, indtil tyskerne under besættelsen beslaglagde den. Parret havde købt hus i Aabybro allerede i 1936, og tre drenge voksede op i hjemmet, hvor der blev taget godt hånd om dem, og hvor der blev lagt vægt på ansvarlighed og ordentlig opførsel i alle menneskelige sammenhænge. Efter at have forladt landbruget, blev Kristian Kristensen ansat på en betonvarefabrik i Aabybro, hvor han var i femten år. Derefter fulgte et par år på Pedersværk i Nørresundby og sidst som varmemester i Aabybro, indtil han i 1979 gik på pension. Kristian Kristensen var værdsat som en stabil og pligtopfyldende mand, med stor årvågenhed og interesse for sociale forhold. Og måske grundet sin egen opvækst i små kår som baggrund, havde han en veludviklet retfærdighedssans, hvor han tillige havde styrke til at tage de svages parti og mod til sige fra, når det han oplevede, blev ham for groft. Kristian Kristensen var velformuleret og varetog forskellige tillidsposter. Han blev formand for Socialdemokratisk Vælgerforening, formand for vandværket, aktiv i elforsyningen og formand for Rosenlund Brugsforening og senere i den nye Super Brugsen, og var med da Aabybro Centret blev påbegyndt, og det var brugsen, der havde købt grunden til området. Parret havde en stor berøringsflade og nød i mange år den store vennekreds, det var blevet til. Kristian Kristensen, der i mange år var aktiv i Aabybro Skakklub, havde en god hukommelse og var god til at berette om gamle dage, men han var tillige vågen og nysgerrig overfor nye ting. I 1986 mistede han sin kone, i 1997 døde en svigerdatter og i 2006 havde han den sorg også at miste en af sine sønner. Efter at være blevet alene passede Kristian Kristensen selv sit hus og lavede mad sammen med en søn, der bor få kilometer væk. En elscooter, som Kristian Kristensen anskaffede for ca. femten år siden, har han haft stor fornøjelse af. Og han havde fortsat planer og livsmod, og for tre år siden fik han stillet et drivhus op, hvor han nød at sidde i sol og varme. Han var meget åndsfrisk til det sidste, men siden oktober, da han var indlagt et par uger, tabte han livsgnisten og blev svagere i løbet af de seneste måneder. Kristian Kristensen efterlader sine to sønner, Egon i Birkelse og Harry i Grejsdalen, foruden en svigerdatter, fire børnebørn og seks oldebørn.