Storvorde

Dødsfald

‡Sofie Margrethe Nielsen, Th. Bossgade, Aalborg, 87 år. Sofie Nielsen var født og opvokset i Nordsjælland. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene og var forskellige steder på Sjælland. Hun blev kokkepige på Høng Husmandsskole og kom der til at kende et ungt lærerpar, Inga og Poul Grosbøl, som overtalte hende til at følge med som kokkepige, da de i 1943-44 blev forstanderpar på Støvring Højskole. Da tyskerne på det tidspunkt havde taget højskolen, foregik højskolens aktiviteter på et par nærliggende gårde. Men med stor loyalitet og gå-på-mod tog Sofie Nielsen stærkt del i arbejdet med at få det hele til at gå. Hun tog gerne et nap med over det hele. Samtidig var hun en dygtig og ferm kokkepige, der havde et godt overblik og forstod at få noget ud af de givne forhold og fandt ofte alternative løsninger på tingene. Sofie Nielsen havde sans for humor og var reel og ret kontant i sit daglige arbejde. Og den pligtopfyldenhed og ordenssans, hun omgav sig med, gik videre til hendes medansatte, som aldrig var i tvivl om, hvor de havde hende. Med flere af pigerne blev det for Sofie Nielsen til livslangt venskab, sådan som det også var tilfældet med forstanderfamilien. Sofie Nielsen havde fejret sit 25 års jubilæum, inden hun forlod Støvring og fik derefter en økonomastilling på Storvorde Plejehjem, hvor hun var, til hun gik på efterløn. I Sofie Nielsens vennekreds var alle aldre repræsenteret, og det var til gensidig glæde, når hun var barnepige, og når familiens børn og unge besøgte hende. Hun glædede sig altid til at samle familien, hver gang hun fyldte rundt eller halvrundt. Da Sofie Nielsen var midt i 50'erne, tog hun kørekort og fik bil. Samtidig købte hun sommerhus i Blokhus, hvor hun nød at komme i ca. 25 år. Og sammen med venner nød hun at besøge kunstudstillinger og at gå i teater eller til koncerter. På Brandbjerg Højskole kom hun på weekendbesøg, hvor man bl.a. planlagde rejser. Gennem årene var hun på en del rejser og glædede sig over at besøge venner i Grønland og Canada. Gennem det seneste år fik Sofie Nielsen besvær med helbredet, men fulgte fortsat interesseret med, indtil en lungebetændelse stødte til, og hun måtte indlægges på sygehus, hvor hun døde Sofie Nielsen efterlader tre søskende.