Lindholm

Dødsfald

Kaj Roland Pedersen

Kaj Roland Pedersen

‡Kaj Roland Pedersen, Thistedvej 32, Nørresundby, 82 år. Han var født i Jetsmark, men var kun omkring otte år, da familien flyttede til Thistedvej 3 i Lindholm. I nr. 32 boede Tove på fire år, og de to børn legede jævnligt sammen. Kajs familie flyttede dog efter nogle år til Nørrebro i København, men når Kaj var i Nordjylland for at besøge familie, så han som regel også sin lille veninde. Der gik nogle år, hvor de ikke sås, men da Tove som 19-årig var til koncert i Aalborg, mødte hun tilfældigt Kaj. De blev enige om at ses igen, og 16. juli 1950 – få måneder efter deres gensyn – giftede de sig. Kaj Roland Pedersen flyttede ind hos Tove, der havde arvet sit barndomshjem Thistedvej 32, og Kaj, der egentlig var ekspedientuddannet i København, men også havde arbejdet på en radiofabrik, kom snart i lære som filmoperatør i daværende Lindholm Bio og var senere ansat i biografer i Aalborg, langt de fleste år i Palæ Biografen. Sin sidste arbejdsplads havde han på slagteriet i Nørresundby. Kaj Roland Pedersen var i sine unge år en dygtig standarddanser og vandt engang en landskamp mod England. I Lindholm engagerede han sig i det lokale foreningsliv og sad i Lindholm Grundejerforenings bestyrelse. For nogle år siden blev han stærkt optaget af billard og opnåede at blive billardmester i sin klub på Godthåbsgades Skole. Han gjorde gerne en indsats for de foreninger, han engagerede sig i, men ikke mindst var han sine nærmeste en fantastisk støtte. Da han og Tove havde været gift et par år, fik de datteren Marianne, der er multihandicappet. Det har stillet store krav til forældrene, men Kaj Roland Pedersen svigtede aldrig i sin omsorg for og støtte til datteren, ligesom han nøje fulgte med i de to andre døtres færden. Samværet med børnebørnene var til gensidig glæde, og det samme var det gode naboskab, der hersker på trods af den intense trafik på Thistedvej. Det mærkede Tove og Kaj Pedersen ikke mindst under hans korte, men svære sygdomsforløb. Også hjemmeplejen, som var der med sin støtte til Marianne, havde ægteparret det bedst tænkelige samarbejde med. Kaj Roland Pedersen efterlader sin kone, døtrene Marianne, Vibeke og Maiken, børnebørnene Andreas og Cecilie, sin bror og to svigersønner.