EMNER

Dødsfald

‡Else Malgaard, Holmsøvej 19, Haverslev, 82 år. Else var født på Haverslev Vang og har, bortset fra nogle få år i ungdomstiden, hvor hun bl.a. var på højskole, boet i Haverslev hele sit liv. Efter at have giftet sig med købmand Malgaard Hansen overtog de i 1950 købmandsforretningen i Haverslev, som blev drevet med stor dygtighed. Da Malgaard Hansen slog sig på bilhandel, var det Else, der stod med ansvaret og arbejdet med forretningen, samtidig med at fire piger kom til. Fire piger, der naturligt nok krævede opmærksomhed og kærlighed, og som også fik den. Med en sådan virksomhed et sådant sted blev Else et menneske, alle kendte. Mange har i årenes løb fået en god snak, og når den blev parret med Elses vid og lune, blev det aldrig kedeligt, for Else havde indsigt i mange ting, og hun var ikke bange for at sige sin mening. Hun fulgte med i, hvad der rørte sig i sognet, og det medførte, at hun i en periode var medlem af skolenævnet ved Trekronerskolen, ligesom hun også i en periode var medlem af menighedsrådet ved Haverslev Kirke. Else var et levende og et givende menneske, der satte stor pris på samvær med andre mennesker. Hvad enten det var en tur til havet, i skoven eller til fjorden eller ved festlige lejligheder, så var Else ofte centrum i selskabet. Det var hun også i hjemmet i købmandsgården, hvor alle fire piger, deres venner og veninder i Else fandt et forstående, lyttende og medlevende menneske, som evnede at få tingene sat i det rette perspektiv, så verden efterfølgende så helt anderledes ud. I de senere år fik naturligt nok børnebørnene også glæde af den egenskab. Betegnende for Else var også hendes trofasthed mod gamle venner. Således var et af årets højdepunkter det årlige træf med veninderne fra højskoletiden. Det var også betegnende for Else, da hun, efter at have lært lidt om computerens fagre nye verden med e-mail og de muligheder for kommunikation med børn og børnebørn, det medførte, sagde: Jeg vil nu hellere snakke med dem i telefonen og høre deres stemmer, så kan jeg høre, hvordan de har det. Else Malgaard efterlader sin mand, Malgaard Hansen, de fire piger, Lisbeth, Birgit, Inger og Hanne, tre svigersønner og syv børnebørn.