Grønland

Dødsfald

Niels Gunnar Duysen, tidligere administrationschef ved Grønlandshavnen, Bavnebjerg 30, Nordby, Fanø, 74 år. Hele sin erhvervsmæssige karriere lagde Niels Duysen i Grønlands handel og sluttede som administrationschef for KNI i Danmark ¿ det der før Grønlands Hjemmestyres overtagelse hed Kongelige Grønlandske Handel, KGH. Straks efter realeksamen kom Niels Duysen til Grønlands Styrelse i København som kontoraspirant. Som led i uddannelsen kom han i efteråret 1950 til Godhavn som koloniassistent på prøve, og i de fem år, prøvetiden varede, gjorde han tjeneste i forskellige byer på Grønlands øst- og vestkyst. Karrieren i Grønland varede i 22 år afsluttet med stillingen som afdelingsleder ved KGH¿s handelsinspektorat i Godthåb. Hjemme i Danmark fortsatte karrieren i KGH. Først i København, men udflytningen til Grønlandshavnen i Aalborg var undervejs, og Niels Duysen overtog stillingen som chef for KGH¿s trafikafdeling i Aalborg. Udflytningen stillede store krav til fleksibilitet og omstillingsevne, egenskaber som Niels Duysen besad sammen med evnen til at bevare roen i pressede situationer. Ved hjemmestyrets overtagelse af KGH i 1986 var Niels Duysen i en periode fungerende vicedirektør i det, der da kom til at hedde KNI, men varetog derefter, og til han gik på pension, stillingen som administrationschef. Niels Duysen var født i Sundby på Amager, men forældrene var fannikker og flyttede til Fanø, da han var 10 år. Da han nåede pensionsalderen, vendte han sammen med sin hustru Inger tilbage til Fanø. Inger traf han i Grønland, hvor hun var sygeplejerske, og deroppe havde de i mange år deres hjem. Mens Niels Duysen var tilknyttet Grønlandshavnen, boede familien i Gistrup. Niels Duysen sad gennem årene i en række bestyrelser, fortrinsvis med relation til sit erhverv, herunder Aalborg Havn. For sin særlige indsats i KGH modtog Niels Duysen ridderkorset. Han efterlader foruden sin hustru tre børn, svigerbørn og fire børnebørn.