Aalborg

Dødsfald

Ole With Lindhardt, Mirabellevej 4, Aalborg, 68 år. Han havde sin opvækst i Tornby, Hjørring og Vrå, hvor han kom i lære som gartner. For også at få uddannelsen som handelsgartner med sluttede han læretiden hos en gartner i Ø. Sundby. Efter læretiden traf han Henny, og de giftede sig i 1966 og kom til at bo i hendes hjem på Østervangsvej. Siden 1971 har de boet på Mirabellevej, hvor Ole With Lindhardt selv stod for en stor del af udvidelsen. Ole With Lindhardt var i en halv snes år ansat i Lomborgs Planteskole på Nr. Trandersvej, før han kom til Aalborg Kommune, hvor han i 30 år passede vejtræer og grønne områder, inden han som 62-årig gik på efterløn. Ole With Lindhardt, der var særdeles dygtig med sine hænder og holdt af at passe sin have, så frem til en aktiv pensionisttilværelse, men to måneder efter, at han var gået på efterløn, blev han i familiens bryggers ramt af et lyn, der påførte ham en skade på lillehjernen og på arm og ben. Det hæmmede ham en del i hans tidligere så aktive tilværelse, men ihærdig, som han altid havde været, ville han ikke opgive sin lyst til at bruge sine håndværksmæssige og kreative evner og holdt især af arbejdet i haven. Havens blomster brugte han til smukke dekorationer, og det var ham en glæde at pynte op i hjemmet. Hjemmet var i det hele taget hans foretrukne sted, og kun mindre ture og korte ferier kunne familien lokke ham med på. Når ikke have og hus havde brug for hans flittige hænder, var det kryds og tværs, der optog ham og i de senere år tillige computer, sudoku og ikke mindst de to børnebørn. Ole With Lindhardt døjede de sidste år med smerter, som han mente var efterveer af lynnedslaget, men for sent viste det sig at være kræft. Ole With Lindhardt efterlader sin kone Henny, sønnen Morten og svigerdatteren Anna samt børnebørnene Jeppe og Jeanne i Aalborg.