Hundelev

Dødsfald

‡Arne Christensen, Tøtmosen, Hjørring, 85 år. Arne Christensen var født på Uslev Mark som den mellemste af tre drenge. Den egentlige opvækst fandt sted dels på Kabbelhede i Tolne, dels på Aagård i Tolne. Som ung var han ude at tjene på forskellige af egnens gårde, ligesom han også efter behov hjalp til derhjemme. Han blev indkaldt til dragonerne i Randers, men senere forflyttet til Næstved, hvor han fik grad af oversergent. I 1956 blev Arne gift med Inger fra Glostrup. Han arbejdede ved Hærens Teknisk Korps på Amager, mens parret var bosat i Glostrup. I 1957 flyttede parret til Hjørring, hvor Arne kom ind ved Nordjyske Parkområde, hvor han ligesom i Næstved fungerede som arkivassistent. Inger og Arne boede indtil 1975 på Idræts Allé, men lod så et hus bygge i Tøtmosen, hvor de har boet lige siden. Arne havde praktiske anlæg og var i stand til at udføre de fleste opgaver af håndværksmæssig art. Også den altid velholdte have bar tydeligt præg af hans kærlige pleje. Han havde en god fysik og holdt sig i fin form ved at gå til gymnastik og volleyball. Arne Christensen efterlader sin hustru, Inger, og parrets tre børn og svigerbørn, Steen og Grete i Hornslet, Helle og Erik i Hundelev samt Mette og Torben i Astrup. Desuden efterlader han fem børnebørn og to oldebørn.