EMNER

Dødsfald

Asbjørn Pilgaard, tømrermester, Trynmosevej 12, Bindslev, 62 år. Han var født og opvokset i Frederikshavn, hvor han også blev uddannet bygningssnedker. Efter soldatertiden, der delvis blev aftjent på Færøerne, blev han i1966 gift med Jonna, og de bosatte sig i Nielstrup, hvor han arbejdede hos et tømrerfirma i Strandby. Efter nogle år købte de en mindre landejendom i Ågård ved Bindslev, hvor Asbjørn begyndte som selvstændig tømrermester, samtidig med at de også drev landbrug. I 1982 købte de en kiosk i Bindslev, hvor Asbjørn Pilgaard indrettede værksted i baghuset og drev sin forretning derfra sammen med kiosken. Efter ca. 10 år med kiosken blev den solgt, og familien flyttede til huset i mosen, som allerede var erhvervet nogle år tidligere. Her blev indrettet værksted, og her havde han mulighed for at udvikle nogle af sine ideer. Blandt andet var han som ivrig jæger og formand for den lokale jagtforening blevet opmærksom på, at der var et stort behov for våbenskabe til opbevaring af jagtrifler, og han iværksatte en produktion og havde en tid flere folk i arbejde for at dække efterspørgslen. I jagtkredse var han anerkendt hundeinstruktør og virkede også som dommer i forbindelse med hundedressur. I nogle år var han afløser som ringer og graver ved Sørig Kirke. Asbjørn Pilgaard var også bassist i orkestrene Lidt af hvert og Midt i ugen. Desuden dyrkede han slægtsforskning. Han var også meget haveinteresseret, ligesom han dyrkede økologiske grønsager til hele familien. Sammen med Jonna kørte han landet rundt, og hver sommer havde de båden efter bilen og kørte til Silkeborgsøerne, hvor de sejlede rundt en uge . Det store midtpunkt i hans liv var dog familien med børn og børnebørn. Asbjørn Pilgaard efterlader sin kone og sønnen Claus, der bor i Tuen, tvillingerne Lone i Bindslev og Mette i Lendum samt seks børnebørn.