Aalborg

Dødsfald

Jørgen Kjærsgaard

Jørgen Kjærsgaard

‡Jørgen Kjærsgaard, Klonhøjcentret 3, Hjørring, 80 år. Allerede som 26-årig måtte Jørgen Kjærsgaard overtage ledelsen af stålfirmaet Jensen & Kjærsgaard A/S på Børsen i Hjørring efter sin far, Thorkild Kjærsgaards, død i 1956. Som ballast havde han, for at klare denne store opgave, en god uddannelse fra ind- og udland, og den teoretiske del var suppleret med eksamen fra Justitsråd Møllers Handelshøjskole i Aalborg og et ophold på Købmandsskolen i London samt med et job i Wuppertal i Tyskland. Efter hjemkomsten arbejdede han som repræsentant i firmaet og fik som sådan en god indfaldsvinkel til kunderne. Firmaet udviklede sig særdeles positivt under Jørgen Kjærsgaards ledelse, og især udflytningen fra Børsen til industriområdet og fusionen med Sanistål A/S var skelsættende begivenheder. Med sin dynamik og foretagsomhed kom Jørgen Kjærsgaard til at beklæde flere tillidsposter bl.a. som formand for Vendelbobanken, formand for handelsstandsforeningen, bestyrelsedlem i arbejdsgiverforeningen samt Sanistål A/S. Efter mangeårigt medlemskab i Hjørring Rotary fik han status som Paul Harris Fellow, og han blev tildelt hæderstegn for 25 års uafbrudt medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre. Jagt, hestesport og fiskeri fra egen båd hørte også til blandt hans mange fritidsinteresser. Jørgen Kjærsgaard var gift med Jill, med hvem han opnåede at holde guldbryllup. Ægteparret har rejst meget i samtlige verdensdele, og vinteren tilbragte de i deres lejlighed i Spanien, hvor de nød varmen og den talrige vennekreds. Jørgen Kjærsgaard var kendt for sit jævne væsen og sine lune og humoristiske bemærkninger, som bidrog til hans popularitet. Han efterlader hustruen Jill samt datteren Hanne, der er bosat i Gibraltar, og sønen Thorkild, der er ansat i Sanistål. Desuden efterlader han svigerbørnene Edward og Inga samt barnebarnet Kristina.