Bonderup

Dødsfald

‡Ole Kornum, Hjortdalvej 62, Fjerritslev, 73 år Ole Kornum var født i Haverslev i Han Herred som søn af Bertha og Peter Kornum. Han var tredieældst af en søskendeflok på syv. Han fik sin skolegang på Haverslev Skole, og han var en vinter på Haubro Ungdomsskole. I 1954 købte forældrene Slettegaard i Hjortdal, og Ole Kornum arbejdede dels hjemme dels på gårde i Han Herred og i Himmerland, og han var soldat på Sjælland i 1957. I 1962 blev han gift med Else Andersen fra Tannerup ved Bonderup, og de boede først et par år på Slettegaard, inden de i 1964 købte ejendommen Hjortdalvej nr 74. Her drev de et alsidigt landbrug med køer og grise. Sidst i halvfjerdserne blev køerne sat ud, da Ole Kornum havde fået dårlig ryg. I 1994 solgte ægteparret gården til sønnen Jan, og de flyttede til Hjortdalvej nr. 62. Ole Kornum var glad for sport, og han deltog i fodbold, håndbold og gymnastik i Hjortdal Idrætsforening, og i mange år var han i bestyrelsen for foreningen - en periode som formand. Han har desuden været formand for Hjortdal Vandværk og Hjortdal Transformatorforening. I mere end 40 år var han med til at arrangere den berømte ringridning i Slettestrand. Ole Kornum var meget glad for sin familie, og han elskede at få besøg af dem og at komme på besøg hos dem. I julen 2005 døde Else, og det var et hårdt slag for ham, men han bevarede livsmodet til det sidste. Han efterlader 4 børn, 4 svigerbørn og 12 børnebørn.