Ulstrup

dødsfald

‡Uffe Skou, Højgården, Farsø, 86 år. Han var opvokset i Oudrup, Hyldebjerg og Krogstrup i en søskendeflok på otte. I 1951 blev han gift med Bodil fra Hvilsø, og de bosatte sig på en landejendom i Hornum-Ulstrup. Den drev de sammen som alsidigt landbrug gennem 43 år, indtil familien bosatte sig i Farsø. Han daglige arbejde var samtidig hans store interesse, og familien havde mange gode år. Af familiens tre børn har de gennem de seneste år mistet en søn for 15 år siden, og i 2010 mistede de deres datter. Uffe Skou efterlader sin hustru og familie, den yngste søn og syv børnebørn.