dødsfald

‡Erling Skov, Kolding, tidligere sognepræst i Lejrskov-Jordrup sogne, 87 år. Erling Skov blev født i Mylund i Vendsyssel, hvor hans far var brugsuddeler. Erling var nummer 12 i en søskendeflok på 14, og det var derfor ikke nogen selvfølge, at han skulle have en uddannelse og kom da også ud at tjene efter sin konfirmation. Han var beskæftiget ved handel og landbrug, indtil 1946, da han besluttede sig for at læse - først på præliminærkursus, mens han samtidig var cyklende mælkebud hver morgen. Siden tog han studenterkursus i Rønde og fortsatte i 1950 på det teologiske studium på Københavns Universitet. I 1953 giftede Erling Skov sig med Hanne Skrubbeltrang Skov fra Taars, og tre år senere tog han embedseksamen. I en kort periode havde Erling Skov embede som hjælpepræst i Hadsund, dernæst var han sognepræst i Junget-Thorum i Salling. Men de fleste år, fra 1965 til sin pensionering i 1989, tjente han som sognepræst i Lejrskov og Jordrup sogne ved Kolding. I sin tid som præst holdt Erling mange folkelige foredrag. Især har Martin A. Hansens og Erik Aalbæk Jensens forfatterskaber haft hans store interesse. Han lagde desuden mange kræfter i skolekommissionsarbejde og var en periode formand for skolekommissionerne i Viborg Amt. Som præstepar deltog Hanne og Erling Skov aktivt i sognelivet og var sammen om næsten alt. Helt fra sin drengetid interesserede Erling sig for lystfiskeri og tog ofte på fisketur. Efter sin pensionering i 1989 boede parret i Kolding og tilbragte megen tid med børn og børnebørn. De var ofte på rejse og deltog i byens kulturliv. De sidste år boede Erling Skov på grund af demens og fysiske handicap på plejehjem, hvor en stor del af tiden gik med at læse. Han viste stor glæde, når han hver dag fik besøg af sin hustru. Erling formåede at bevare sit gode humør og var taknemmelig for den tilværelse, han havde haft. Kontakten med familien betød meget til det sidste. Han vil blive husket som en kærlig, munter og livsglad person med glimt i øjet. Erling Skov efterlader sin hustru, tre børn, svigerbørn, fem børnebørn og et oldebarn.