Stenum

Dødsfald

‡Magnus Nielsen, Nørregade, Brønderslev, 84 år. Magnus Nielsen var født i Pandrup, og i 1946 blev han gift med Ella. De startede deres tilværelse sammen på Gammel Hammelmose, derefter flyttede de til Vanggaard i Stenum. I 1951 købte de ejendommen i Tømmerby. Magnus Nielsen var landmand helt ind i hjertet, en arbejdsom slider, der sammen med sin hustru Ella fik et godt og langt liv på ejendommen i Tømmerby. Der hvor andre ville have givet op overfor hårde vilkår og ringe økonomi, blev han stædigt ved med at udvikle ejendommen. Magnus stillede hele livet store krav til sig selv, og deres landbrug var til enhver tid holdt som et mønsterbrug. Dyrene på bruget havde prioritet før alt andet. Magnus og Ella Nielsen fik i 1977 en flidspræmie af De Danske Husmandsforeninger. En velfortjent påskønnelse for en stor og ihærdig indsats på deres landbrug i Tømmerby. I 1978 vandt Magnus Nielsen over en alvorlig kræftsygdom, hvilket gjorde ham ude af stand til at drive ejendommen videre, og han måtte derfor sælge sit og hustruens livsværk, og det var en stor sorg for ham. De flyttede derefter til Brønderslev i nyt hus, hvor de nød deres otium. Men det var svært for Magnus at sidde stille, så han fik lidt havearbejde. Dette passede han, indtil han for et par år siden måtte give op. Magnus Nielsen var en rigtig vendelbo, som man kunne stole på, og han gav sin ærlige og uforbeholdne mening til kende. Ikke altid noget der måske behagede modtageren, fordi det blev afleveret med hans lidt barske og hårde form for nordjysk humor. Da Magnus Nielsen blev pensionist, begyndte han og Ella at dyrke seniordans og rejse ud sammen med andre seniordansere. Med Ella ved rattet fik de set sig om i Danmark, hvor kommentarerne fra passagersædet altid handlede om dyr og landbrug. Magnus Nielsen døde efter længere tids sygdom. Han efterlader sin hustru, tre døtre og tre svigersønner, fem børnebørn og syv oldebørn.