Lokalpolitik

Dødsfald

Peer Jensen

Peer Jensen

‡Peer Gjelstrup Jensen, byrådsmedlem, Digtervænget 34, Mariager, 62 år. Peer Jensen gennemgik for en uge siden en operation mod overvægt. Efter operationen opstod der komplikationer, som medførte døden. Peer Jensen var medlem af sundheds- og omsorgsudvalget samt kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune. Inden kommunesammenlægningen var han i en årrække medlem af Mariager Byråd. Han brændte for det sociale område og følte en stor indignation på vegne af de svagest stillede. Også idrætten havde hans interesse. Som aktiv idrætsudøver var han håndboldmålmand i Mariager IK. Sidste år i november gik Peer Jensen på efterløn efter 23 år ved kommunens vejvæsen, heraf de sidste 13 som vejformand. Han gik op i arbejdet med liv og sjæl. Hans hovedinteresse var boldbanerne og de grønne områder om sommeren, i de kolde måneder vintertjenesten. Peer G. Jensen voksede op på et husmandssted i landsbyen Skjellerup i Hobro. Sit politiske ståsted delte han med faderen Werner Jensen, der var formand for fagforeningen SiD i Hobro. Han var en selskabeligt anlagt person, der altid var god for en munter bemærkning. Peer G. Jensen efterlader sin kone Erna og sønnen Niels-Erik.