Elling

dødsfald

‡Niels Erik Hansen, Abildparken 10, Abildvej, Frederikshavn, 83 år. Niels Erik Hansen var fra gården Engen i Elling ved Frederikshavn, men som seksårig flyttede han med familien til gården Nederskoven, som han selv overtog i 1953. Samme år blev han gift med Else Mejlvang Christensen, og de fik en søn og to døtre. I sine unge dage var Niels Erik Hansen elev på en landbrugsskole og havde ophold på højskole i Rønde. Gården blev i 1987 overtaget af sønnen Jørgen, og forældrene Else og Niels Erik flyttede ind i det nye hus, som de selv fik opført på Røllikevej 4 i Strandby. Her boede de indtil for tre år siden, hvor Niels Erik Hansen flyttede til Abildparken. Ud over sit arbejde på gården har han siddet i sogne- og menighedsråd i Skærum/Kvissel, været medlem af skolenævnet ved Ravnshøj Skole, vurderingsmand og i en halv snes år tillidsmand ved Topsikring, og han var i mange år medlem af Venstre. Han forblev aktiv og var en god hjælp for sønnen, ligesom han hjalp til på egnens minkfarme. Han gik meget op i lokalhistorie, og ferierne foregik ofte med bus til hovedstæder rundt i Europa. Niels Erik Hansen efterlader hustruen Else, børnene Jørgen, Liselotte og Ulla, alle med ægtefæller, syv børnebørn og to oldebørn.