Frederikshavn

Dødsfald

‡Karl Kristian Madsen (Kalle), tidligere kioskejer, Skelbækvej 12, Hjørring, 70 år. Karl Kristian Madsen var født på Tåsinge som den ældste af en søskendeflok på fire. Efter soldatertiden flyttede han til Vendsyssel. Han arbejdede først ved landbruget, og senere kom han i lære som kommis i Børglum Brugs og kom derefter til Brugsen i Hundelev. Han var i en kort periode ansat ved Kosangas, Åge Holts Korn- og Foderstofforretning samt Ugeavisen. Herefter arbejdede han i flere år ved Alfa Laval Hjørring Landbrugscenter. De sidste 15 år af sit arbejdsliv havde han Højene Kiosk. Her kom "Kalle" virkelig på sin rette hylde, da han var meget social og altid havde tid til en frisk bemærkning. Efter at han havde afhændet kiosken, gav de tidligere kunder ofte udtryk for, at de savnede ham. Karl var meget engageret i foreningsarbejde bl.a. i hjemmeværnet, NBL Kioskejerforeningen, Lokalkomiteen for Hjerteforeningen samt Grundejerforening Skelbækvej 2-64. Karl Madsen var gift to gange. I sit første ægteskab fik han sin søn Søren. Fra 1993 levede han sammen med Aase, som han blev gift med i 2004. Karl Madsen var et meget positivt menneske. Han var højt elsket af sine nærmeste, ikke mindst børnene, som han altid var parat til at lave sjov med. Han var også meget omsorgsfuld overfor de, som havde det svært. De sidste år var han meget plaget af blodpropper. Alligevel nåede han sammen med Aase at få mange gode rejser, bl.a. til Italien, Frankrig og Tyskland. Det sidste års tid blev hans helbred tiltagende dårligt, og tirsdag 16. februar sov han stille ind på Sygehus Vendsyssel omgivet af sine kære. Karl Madsen efterlader hustruen Aase og hendes børn, svigerbørn og børnebørn, sønnen Søren, svigerdatteren Mette og børnebørnene Mikkel, Malene og Rasmus samt sin mor Gerda.