Stenum

Dødsfald

¿Laurits Pedersen, Plejehjemmet Stenumgård, Stenum, 84 år. Laurits Pedersen var født i Sønderjylland, men flyttede som et-årig med sine forældre til gården Kærholm på Løkkenvej i Stenum, hvor han boede resten af sit liv. Han overtog i 1963 efter faderens død ejendommen, som han passede meget omhyggeligt. Han var utrolig glad for sine dyr - det gjaldt både hestene, køerne, grisesøerne, hønsene og duerne. Som ung mistede han ved en ulykke sit ene øje, og som 50-årig mistede han synet på det andet øje efter en nethindeløsning. Trods det svære handicap som blind mistede Laurits Pedersen ikke modet, men drev landbruget videre ved hjælp af maskinstation til markarbejdet, og han fandt stadig glæde ved at passe dyrene. På grund af sit lyse sind og sin store interesse for andre mennesker havde han mange venner, som ofte besøgte ham, eller som han kontaktede over telefonen. Han var meget gavmild over for venner og bekendte. Selv levede han yderst beskedent og ønskede ikke at modtage gaver fra nogen. Laurits Pedersen var ugift og boede alene, men klarede hverdagen med lidt hjemmehjælp. Den sidste halvanden måned måtte han på grund af sygdom tage ophold på Plejehjemmet Stenumgård.