Frederikshavn

Dødsfald

‡Peter Ejnar Gustafsen, Højrupsvej 49, Frederikshavn, 53 år. Peter Ejnar Gustafsen var født i Hjørring, men flyttede kort tid efter med forældrene til Frederikshavn. Ud over skolen var han meget glad for at være spejder. En fritidsinteresse som han med flid og stor glæde brugte megen tid på. Hans vellidte person gjorde, at han i løbet af sin ungdom fik lederposter indenfor spejderbevægelsen. Soldatertiden blev aftjent i Søværnet, hvor han sejlede med fregatten "Peter Skram". Tiden til søs gjorde Peter Gustafsen interesseret i skibe, og han havde i årene derefter mange gode timer sammen med den øvrige besætning på det gamle træskib "W. Klitgaard" fra Frederikshavn. Peter Gustafsen kom i lære som drejer hos firmaet Alpha Diesel i Frederikshavn. Han blev gift i 1984 med Gitte, og parret fik sammen en datter og en søn. Han havde dog den store sorg at miste sin hustru, da hun døde i 1991. De sidste arbejdsår udførte han kontorarbejde i firmaet. Det var mest med computere, som interesserede ham meget. Per Ejnar Gustafsen var et udpræget hjemmemenneske, der tillige var altofrende for sine to børn. Han gav sig dog tid til at spille badminton i Søværnets Idrætsklub, hvor han også fik en bestyrelsespost. Peter Ejnar Gustafsen døde efter kort tids sygdom på Hospice i Frederikshavn. Han efterlader sine forældre, Inger og Knud Pedersen, tre søskende samt børnene Anne og Per og barnebarnet Victoria.