Arentsminde

Dødsfald

‡Marie Kristine Larsen, Sandmosevej 26, Ryå, 94 år. Hun var født på Arentsminde Skovenge, hvor hun voksede op på en mindre landejendom. Tidligt i sin barndom tog Marie Larsen del i arbejdet, bl. a. i mosen, hvor hun allerede som femårig skulle vende tørv. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene. I flokken med unge lærte Marie Larsen sin senere mand, Ejnar, at kende, og de blev gift i 1940. De slog sig ned i Ryå, hvor Ejnar Larsen var fra. Parret udvidede familien med tre børn. Og Marie Larsen var hjemme for at passe dem og hjemmet samt haven. Haven var, for Marie Larsen, altid en stor glæde at beskæftige sig med. Desuden havde hun stor interesse for madlavning, som hun var rigtig god til. Marie Larsen, der var et positivt og venligt menneske, var meget arbejdsom og pligtopfyldende og havde gennem årene forskelligt arbejde. Bl.a. gik hun i roerne, når der var sæson for det og tog del i det hårde arbejde i mosen om sommeren. Foruden rengøringsarbejde rundt omkring hjalp hun til ved fester og lignende. De fem børnebørn og 10 oldebørn, der efterhånden kom til, tog Marie Larsen sig altid af med stor glæde og fornøjelse. Allerede som 55-årig mistede Marie Larsen sin mand. Men hun havde stor glæde af sønnen, Kurt, som boede i hjemmet. Han overtog for nogle år siden huset, hvor Marie Larsen blev boende til sin død. På et tidspunkt gik Marie Larsen i gang med at lave nisser, og det blev gennem årene et meget stort antal fine nisser. Det var et stort tab og savn for hende, da fingrene ikke mere kunne klare nisser og håndarbejde. I flere år var hun plaget af smerter. Da hun også fik besvær med både hørelse og syn, kunne hun i flere år hverken se tv eller høre radio. Alligevel var hun fortsat et tilfreds menneske og meget åndsfrisk til det sidste. Efter et fald i hjemmet for en månedstid siden kom Marie Larsen på sygehuset og derefter på aflastning på plejehjem i Fjerritslev, hvor hun døde efter 12 dage. Marie Larsen efterlader børnene, Hardy i Tranum, Mona i Kaas, Kurt i hjemmet samt svigerbørn, fem børnebørn og ti oldebørn.