Kongerslev

dødsfald

‡Leo Lybech, Marcussens Bro 8, Hadsund, 76 år. I 38 år var Leo Lybech driftsleder på Kongerslev Kalkværk og stoppede først på arbejdsmarkedet, da han var 66 år. Han var oprindelig fra Glerup og kom som ung ud at tjene ved landbruget, derefter var han ansat ved en entreprenør, før han kom til kalkværket. Leo og Margit Lybech giftede sig i 1962 og bosatte sig i Kongerslev, hvor deres tre døtre voksede op. Da Margit og Leo efterhånden fandt huset for stort, besluttede de sig for otte år siden for at flytte til noget mindre. Det blev til en andelsbolig i Hadsund, hvor der også bor venner, og hvor fra der ikke er langt til døtrene i Visborg og Terndrup. Selv om Leo Lybech først og fremmest værdsatte hjemmelivet med familien, var han glad for at være sammen med andre mennesker, og ægteparret havde en god venne- og bekendtskabskreds. Mens Margit og Leo Lybech boede i Kongerslev, havde de sommerhus i Mou, men solgte det, da de flyttede til Hadsund. Imidlertid kunne de ikke undvære sommerhuset og købte et i Helberskov, hvor de jævnligt nød at opholde sig. Også daglige gåture hørte til glæderne, men det sidste års tid svandt Leo Lybechs kræfter gradvis på grund af sygdom, og han måtte til sidst indlægges på sygehus, hvor han døde. Leo Lybech efterlader sin hustru Margit, tre døtre, svigerbørn, syv børnebørn og søskende.