Aars

Dødsfald

‡Helga Bach, Gislumvej 20 C, Aars, 86 år. Helga Bach var født i Kragelund i Midtjylland i en søskendeflok på syv. Hun fik i en ung alder huslige pladser på egnen, og i 1953 giftede hun sig med Johannes Bach, der var landmand. De bosatte sig på en ejendom på Tinghøjvej lige uden for Aars, som de havde i 51 år. Helga Bach var meget aktiv. Gennem 12 år havde hun børn i dagpleje, hun deltog i gymnastik og var med i en strikkeklub og hjalp til i en genbrugsbutik. For tre år siden blev landbruget solgt, og Helga og Johannes Bach flyttede til Aars. Helga Bach efterlader sin mand, to døtre og en søn, svigerbørn, otte børnebørn og to oldebørn.