Gærum

dødsfald

‡Henning Schouenborg Hansen, Ingeborgvej 6, Frederikshavn, 82 år. Henning Schouenborg Hansen voksede op på en gård på Flade Rævdalvej, og livet på landet og i pagt med naturen kom til at følge ham. Han fik arbejde som fodermester og ansat flere steder, inden han i begyndelsen af 1980’erne blev ansat som kontrolassistent ved et mejeri. I 1987 overtog han den fædrende gård på Flade Rævdalvej, indtil sygdom og demens i 2009 gjorde det nødvendigt med en flytning til ældreboligerne på Ingeborgvej. Henning Hansen holdt meget af naturen og var velorienteret gennem sine daglige aviser og en stor bogsamling, idet han havde valgt tv fra. Han var aktiv bestyrelsesmedlem af den lokale Venstrevælgerforening og Gærum Lokalhistorisk Forening. Som ung var han ivrig tilskuer til FfI’s hjemmekampe, og ferierne blev ofte tilbragt i Norge og Sverige. Henning Hansen var ugift og efterlader to søstre samt deres familie.