Gudum

Dødsfald

‡Elisabeth Tang, Gislumhøjvej 5, Gislum ved Aars, 46 år. Elisabeth Tang var født i Gudum, hvor hun fik sin skolegang og kom senere på Nørre Nissum Seminarium og tog læreruddannelsen der. Hun virkede som lærer på Anholt og Fanø, før hun i 1986 giftede sig med Finn Tang, der var en gammel skolekæreste, og tre år senere købte de gården i Gislum, som de drev ved fælles hjælp. Således tog hun sig af kalvene og papirarbejdet. Elisabeth Tang var meget aktiv. Hun var med i skolebestyrelsen for børnenes skole og med i repræsentantskabet for Borremose Ungdomsskole. Hun arbejdede med minikonfirmander og børneklubben indenfor KFUM-K og var med til at starte en erfaringsgruppe inden for landbokvinder for år tilbage. For ti år siden begyndte sygdommen, som tog Elisabeth Tangs liv, men hun gjorde alt for, at børnene skulle opleve hende som en rask mor så længe som muligt. Elisabeth Tang efterlader sin mand, Finn Tang, en datter og to sønner.