Jordan

Dødsfald

Ole Tenney Jordan, pensioneret overlæge, Assentoft, 88 år. Ole Jordan var født i Californien som søn af en amerikansk mor og en dansk far. Hans far var tolddirektør i det kinesiske toldvæsen, og derfor voksede Ole op forskellige steder i Kina. Som 10-årig blev han sendt til Danmark for at gå på Sorø Akademis kostskole, og herfra tog han som 17-årig studentereksamen. I 1944 blev Ole Jordan læge, og samme år blev han gift med Vita Ingrid Hansen. Hun var født i Nagasaki af danske forældre og havde ligesom han dybe rødder i flere generationer i det orientalske. Sammen med deres tre børn flyttede parret en del rundt, bl.a. til Bornholm og Grønland, hvor Ole Jordan var distriktslæge fra 1949 til 1957. Efter opholdet på Grønland specialiserede han sig i øre-, næse- og halssygdomme og audiologi, og fra 1966 til 1984 var han overlæge på Høreklinikken i Aalborg, hvorefter han trak sig tilbage som pensionist. Parret var meget selskabeligt anlagt med en stor venne- og bekendtskabskreds både i Danmark og i udlandet, og som pensionister fortsatte de med at rejse meget - nu mest i Europa og en enkelt gang til USA. Når Ole Jordan var hjemme, koncentrerede han sig om sine mange interesser. Han var samler om en hals og rådede over en væsentlig samling af konkylier, skaller, mineraler, sten og forsteninger foruden en række minder fra fjerne lande. I de senere år var Ole Jordan meget optaget af at skrive sin og Vitas farverige slægtshistorie, og han efterlader sig et betydeligt arsenal af historiske noter, anekdoter og fortællinger. Ole Jordan havde den sorg at miste sin hustru i 2005. Samme år flyttede han i ældrebolig i Assentoft for at være nærmere familien. Hans beskedne og venlige væsen gjorde ham vellidt af alle.