Danmark

dødsfald

‡Holger Rasmussen, tidligere overinspektør ved Nationalmuseets 3. afdeling, dr.phil., Virum, er død, 93 år. Holger Rasmussen, som blev født på Reersø på vestsiden af Sjælland 8. april 1915, blev tilknyttet Nationalmuseet allerede som student og ansat som museumsinspektør i 3. afdeling i 1942. I 1959 blev han udnævnt til overinspektør og leder af afdelingen, en stilling, han bestred til sin pensionering i 1985. I 1968 forsvarede han sin doktordisputats, "Limfjordsfiskeriet før 1825". Han har foretaget arkæologiske undersøgelser i Grønland 1939, etnologiske undersøgelser på Færøerne 1947 og 1949 samt i Syditalien 1953 og 1955. Holger Rasmussen var en produktiv forsker og forfatter, som også evnede at skrive om videnskabelige, historiske emner, så almindelige mennesker kunne følge med, og han var med i en lang række danske og europæiske videnskabelige råd og kommissioner. I 1978 blev han indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og medlem af Gustav Adolfs Akademien 1981. Han var endvidere redaktør af Budstikken 1954-56 og Arv og Eje 1956-78, medarbejder ved Den Store Danske Encyklopædi og dansk redaktør af Ethnologia Scandinavica 1971-87./ritzau/