Aalborg

Dødsfald

‡Svend Erik Kristensen, Pandrup Plejecenter, 66 år. Han var født og opvokset i Pandrup som nummer fire af fem søskende. Efter afsluttet skolegang kom han ud at tjene og var på flere gårde, inden han aftjente sin værnepligt i Vordingborg, hvor han erhvervede stort kørekort. Efter hjemsendelsen kom Svend Kristensen til at køre for et betonværk i Aalborg. Han lærte Thora fra Tranekær at kende, og de blev gift i 1967. De boede i de første år i en lejlighed i Pandrup, hvor de første to af parrets tre børn kom til verden. I 1969 byggede parret hus i hus i Kaas. I 1985 overtog de en begravelsesforretning, som Svend Kristensens moster og onkel havde drevet, og i 1986 byggede de hus og forretning på Gørtlervej i Pandrup. I forretningen var det altid af yderste vigtighed for Svend Kristensen, at der herskede stor orden, og at alle aftaler var omfattet af præcision. Alt vedrørende de begravelser han forestod, skulle være helt tilrettelagte og fungere i alle detaljer. For Svend Kristensen var familien altid det centrale i tilværelsen. Da han var meget bundet af sit arbejde og skulle være hjemme ved telefonen, men meget gerne beskæftigede sig med mekanik, blev det en interesse, han i fritiden kom til at dele med sine drenge, så de ude bagved sammen brugte timer på bl.a. at gøre knallerter køreklare og i fin stand. Mange af sønnernes kammerater kom i huset og blev ofte inddraget i Svend Kristensens humoristiske drillerier. I årene hvor parret drev begravelsesforretningen, tillod de sig kun en gang at holde ferie. Det skete, mens drengene gik i skole, og en klasse skulle på tur til Færøerne, hvor de, som en del af forældrekredsen bistod ved at transportere holdet i egne biler. Svend Kristensen fik tiltagende besvær med sit helbred, som især siden 1994 kom til at indvirke på hans dagligdag. Efter lang tid og mange undersøgelser viste det sig at skyldes sklerose. I 2006 måtte parret afstå forretningen, og Svend Kristensen var nogen tid på Saltum Plejehjem, inden han for to år siden flyttede ind på Pandrup Plejecenter. Foruden sin ægtefælle efterlader Svend Kristensen sønnerne, Lars i Ingstrup, Morten i Løkken og Tom i Pandrup, samt svigerdøtre og fem børnebørn.